Trosopplæringsplan

ImF-UNG ønsker å hjelpe lokalforsamlinger til å bygge et levende barne- og ungdomsarbeid for at barn og unge i Norge skal kunne kjenne, elske og tjene Jesus Kristus gjennom hele livet. Derfor har vi videreutviklet en trosopplæringsplan med tilknyttede ressurser og forslag til hvordan en kan implementere planen lokalt.

Det kan virke avskrekkende med en stor og omfattende plan. Det er mange tiltak og mål, og gjerne flere aldersinndelingen enn en har folk til. Dokumentet er ment som et utgangspunkt for en lokal prosess der en må velge seg ut mål og tiltak som er relevante for sin lokalforsamling, og som en ser en vil satse på. Alle endringer og nye tiltak vil også ta tid å implementere. Da er det viktig at en lager en langsiktig plan, skynder seg langsomt og ikke gaper over for mye. For å legge til rette for en best mulig lokal prosess som gjør at en går i en retning og holder progresjonen oppe, har vi et forslag til plan for hvordan en kan gå frem.

Ta kontakt med Asle Steinbru, asle@imf-ung.no om du har spørsmål om trosopplæringsplanen. 

Under kan du laste ned word og pdf-dokument ang. trosopplæringsplanen. 

Powered by Cornerstone