Starte nytt lokallag

De lokale barne- og ungdomslagene er på mange måter bærebjelken i tjenesten for at barn og unge skal kunne kjenne, elske og tjene Jesus Kristus.

Vi ønsker å hjelpe forsamlinger og lokalt kristent arbeid med å bygge et levende barne- og ungdomsarbeid. Vi vil være en ressurs for lokallagene gjennom å blant annet utruste dem til å trene en ny generasjon ledere, hjelpe i gang med systematisk trosopplæring og forvalte økonomisk støtte til lokallag fra Frifond organisasjon. 

Ønsker du eller flere å starte et nytt lokallag for barn og ungdom, så er vi her for å hjelpe dere i gang. 

denne siden finner du en oppstartsguide for lokallag.

 

 

 

Powered by Cornerstone