Bibelproject - på norsk

BibleProject er en omfattende produksjon av korte animerte filmer som med høy faglig og kunstnerisk kvalitet presenterer store deler av den bibelske fortellingen. Filmene kan gi hjelp til å forstå Bibelen bedre.

BibelProject kom på norsk i 2020, og det oversettes stadig flere filmer. ImF-UNG har støttet prosjektet i oppstartsfasen.

Bibelselskapet har den koordinerende rollen for å få laget norske versjoner av filmene, i samarbeid med et norsk animasjonsfirma. Materialet er utviklet av et idealistisk animasjonsstudio i Portland i USA. Filmene ligger på Youtube og på Bibelselskapet sin nettside.

Her er en introduksjon til prosjektet på Youtube.

 

Powered by Cornerstone