Ledertrening

Det er sagt at ung-arbeidet står og faller på ledere, og derfor vil vi trene en ny generasjon ledere som kan lede i årene fremover. Vi ønsker å se ledere i alle generasjoner som står sammen om oppdraget i landet vårt, samtidig som vi kjenner på en spesiell forpliktelse til å trene og skape rom for unge ledere.

Det er mange definisjoner på hva en leder er. Vi har brukt ungLederNorge sin definisjon: En leder er en disippel med et ansvar for noe eller noen. 

Da er det viktigst for oss å legge til rette for at våre ledere kan være disipler av Jesus som først og fremst får være hos ham og kan formes av ham, og så at de får ta lederansvar med den utrustning de er gitt.

Vi tror at lederkonferanser og eventer kan være retningsgivende for unge ledere, men at ledertrening først og fremst er noe som skjer over tid og relasjon til noen andre. Dette gjenspeiles også i de målene vi har forpliktet oss på frem mot 2025:

  • Alle ansatte i ung-arbeidet har bevisste rytmer for tro og tjeneste, og har en mentor.
  • Fundament videreutvikles, arrangeres årlig i 4-6 forsamlinger, skoler eller områder, og det er etablert et nasjonalt nettverk av unge voksne ledere.
  • Alle som arrangerer leirer, har en bevisst trening av leirledere.

KONTAKTPERSON: 

asle@imf-ung.no

Powered by Cornerstone