Frifond-midler

ImF-UNG deler hvert år ut Frifond-midler til innmeldte lokallag. Vi deler ut Frifond som startstøtte, prosjektstøtte og driftsmidler.

Frifond-ordningen ble opprettet av Stortinget i 2000, og formålet er å bidra til lokal aktivitet blant barn og unge i hele landet. Pengene skal gå til frivillig barne- og ungdomsaktivitet i lokalmiljøet, slik at barn og unge kan drive med akkurat det de har lyst til på fritiden sin, uavhengig av økonomi og geografi. Pengene som deles ut gjennom Frifond kommer fra overskuddet til Norsk Tipping. Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner, LNU, forvalter Frifond gjennom støtteordningen Frifond organisasjon. ImF-UNG har de siste årene blitt tildelt omkring 2 millioner kroner i Frifond-midler hvert år, som har blitt delt ut til lokallag innmeldt i ImF-UNG. For å søke og motta støtte fra Frifond er det noen kriterier som må oppfylles.

Kriterier for å motta Frifond-midler:

  • Minst 5 medlemmer under 26 år har betalt en medlemskontingent til lokallaget på minimum 50 kroner per kalenderår og innen 31.12 i grunnlagsåret.
  • Betalende medlemmer (tellende medlemmer) må registreres med fullt navn, fullstendig bostedsadresse og fødselsår i medlemslisten i årsrapporten.
  • Et tellende lokallag må ha: selvstendig økonomi, gjeldende vedtekter, og et styre valgt av og blant medlemmene om 4 eller flere medlemmer er 15 år eller eldre.
  • Et tellende lokallag må ha minst én medlemsrettet aktivitet.
  • Lokallaget må sende årsrapport og Frifond-rapport til ImF-UNG.

Du finner en guide for oppstart av lokallag ved å klikke her.

Det er viktig at lokallag som søker om Frifond gjør seg kjent med ImF-UNGs retningslinjer for Frifond:

Retningslinjer for Frifond

Dersom dere ikke har egne gjeldende vedtekter, kan dere bruke ImF-UNGs standardvedtekter som mal, eller velge å følge disse. 

 

Powered by Cornerstone