Fundament

Fundament er vårt verktøy for å bli kjent med, trene og rekruttere fremtidens ledere i organisasjonen. Fundament arrangeres primært i rammen av en lokal forsamling og av 1-2 lokale ansvarlige, men en kan også invitere med unge voksne fra et større område. Vi har satt oss som mål at Fundament brukes 4-6 steder årlig, og at vi kan knytte sammen lederspirer som har gjennomført Fundament fra et større område i et nasjonalt nettverk.

Fundament er for deg som:

  • Er 18-30 år (ung voksen)
  • Har tatt et bevist valg om å følge Jesus
  • Har en eller form for lederansvar i felleskapet du er en del av
  • Og er motivert for å jobbe med deg selv og bli utrustet til liv og tjeneste

Gjennom 6 kvelder og en weekend vil deltakerne få styrket sin selvinnsikt, bli utfordret på praktisk disippelskap, misjonal livsstil og å finne sin plass i kirken, og få veiledning til å finne veien videre for liv og tjeneste.

Samlingene består av undervisning (live eller video), middag, interaktivt arbeid i grupper og refleksjon.

Du kan også laste ned en presentasjon her: Fundament presentasjon

KONTAKTPERSON:

asle@imf-ung.no

 

Fundament
Powered by Cornerstone