Trosopplæring

I en tid der ImF oppmuntrer til forsamlingsbygging og planting, vil vi ta ansvar for en helhetlig tenkning og praksis rundt trosopplæring for barn og unge, både i eksisterende og kommende fellesskap.

Vi tror at hjemmet er hovedarenaen for trosopplæring, og at foreldre har en hovedrolle i det å gi troen videre.

Dette må også prege trosopplæringen vi legger til rette for. Vi vil utvikle og gjøre tilgjengelig konsept, kurs og materiell som er en ressurs for foreldre i trosopplæringen og familielivet, og en hjelp for ledere og ulike fellesskap til å utruste foreldre til å ta den hovedrollen de er kalt til.

Tiltak for trosopplæring:

Powered by Cornerstone