Mentor

Livet med Jesus er ikke et sololøp, men vi trenger alle sammen fellesskap med andre gjennom livet. Dette gjelder også ansatte i «misjonen». Det kan handle om det store fellesskapet, mindre grupper og i en-til-en relasjoner. Sistnevnte fellesskap kan se ulike ut, og vi kan bruke begreper som medvandring, coaching, sjelesorg, og mentoring med hver sine definisjoner

Vi har satt oss som mål at alle ansatte i ung-arbeidet skal ha en mentor. Da er ikke poenget at en må holde seg innenfor rammen av en gitt definisjon, men at alle skal ha en eller flere personer utenom arbeidsgiver som de kan møte med jevne mellomrom. For å bli lyttet til og der en gir mentoren rom til å stille spørsmålet og tale inn i livet.

Vi har også utviklet et mentorkurs for mentorer som vi anbefaler alle å ta.

KONTAKTPERSON:

ragnhild@imf-ung.no

Powered by Cornerstone