Leirledertrening

Den viktigste ressursen vi har i leirarbeidet, utenom Guds ord og Den hellige Ånd, er ledere. Det er ledere som bygger relasjoner, som formidler Guds ord, som har aktiviteter, har sketsjer, trøster, leder smågrupper osv. Lederne vil prege leirarbeidet både på godt og utfordrende, og derfor er det viktig at vi tar godt vare på lederne og trener dem til å lede best mulig. Dette er bakgrunnen for vårt mål om at alle som arrangerer leirer, har en bevisst trening av leirledere. Vi har laget et verktøy med videoer og samtaleopplegg som kan brukes i ledersamlinger før og under leir.

Kretsene har tilgang til alt materiellet i sharepoint: https://indremisjonsforbundet.sharepoint.com/sites/UNGkrets, men ta kontakt med oss på post@imf-ung.no dersom du trenger tilgang.

Powered by Cornerstone