Landsstyret

Landsmøtet er ImF-UNG sitt høyeste organ, og velger annethvert år hvem som skal sitte i landsstyret for ImF-UNG. Landsstyret har ansvar for ledelsen av ImF-UNG innenfor de rammer som landsmøtet har trukket opp og i henhold til § 1 i vedtektene. Daglig leder er sekretær for styret, forbereder saker i samråd med styreleder og iverksetter vedtak.

 

Landsstyret

 

Landsstyret 2023-2025:

Fra venstre: Kristoffer Vassbø (styremedlem), Bolette Maria Nordbotten (nestleder), Astrid-Helene Fagerheim Eknes (styreleder), Iris Schjølberg (styremedlem) og Anders Widding (styremedlem).

 

Varamedlemmer (ikke med på bildet): Julie Græsdal, Sindre Aarbø og Elias Høie Hetland

 

 

 

Powered by Cornerstone