Søk om driftsmidler

Frifond driftsmidler deles ut årlig til tellende lokallag. Lokallag som søker om Frifond driftsmidler må sende oss årsrapport med medlemsliste hvert år. Vi sender e-post til alle registrerte hovedledere når det er tid for å sende årsrapport.

Årsrapport med medlemsliste skal leveres elektronisk i medlemssystemet vårt Cornerstone. Hovedledere får tilsendt en e-post med informasjon om nettadresse for innlogging. Ta kontakt med oss om du ikke har fått e-post fra oss om Cornerstone, eller lokallaget har fått ny hovedleder.

Årsrapport kan leveres fra 01.01. hvert år. Frist for å levere årsrapport med medlemsliste er 15. februar. Frifond driftsmidler deles ut til tellende lokallag i september/oktober hvert år.

Hovedledere og øvrige ledere må være registrert med e-postadresse og adresse i Cornerstone for å kunne bruke systemet. Derfor er det viktig at vi får oppdaterte opplysninger om lokallaget, med rett hovedleder og rett e-postadresse. Har det skjedd endringer i lokallaget, som at det ikke er aktivt lenger, eller har fått ny hovedleder, ta kontakt med oss snarest.

Lokallag som søker om Frifond må ha gjeldende vedtekter. Lokallaget kan ha egne vedtekter, eller bruke våre standardvedtekter for lokallag i ImF-UNG. Standardvedtekter kan også brukes som mal til å lage egne vedtekter. 

Standardvedtekter for lokallag

 

 

Powered by Cornerstone