Søk om prosjektstøtte

Ifølge retningslinjene for Frifond i ImF-UNG, vedtatt av ImF-UNGs landsstyre, kan inntil 30 % av Frifond-midlene deles ut som prosjektstøtte. Søknad om prosjektstøtte skjer via eget søknadsskjema. Søknadsfristen er 1. september hvert år.

Prosjektstøtte gis til prosjekt i regi av lokallaget som har som mål å få flere med i lokallaget, og prosjekt som kan knyttes til ImF-UNG sin visjon og strategi.

Kriterier for å få prosjektstøtte:

  • Lokallaget må være innmeldt i ImF-UNG og ha levert inn godkjent årsrapport for året før.
  • Prosjektstøtte gis til prosjekt i regi av lokallaget som har som mål å få flere med i lokallaget, og prosjekt som kan knyttes til ImF-UNG sin visjon og strategi.
  • Søknaden må inneholde en beskrivelse av planlagt prosjekt, og et enkelt budsjett.
  • Innen 30. juni året etter tildeling skal det sendes inn en kort rapport i ImF-UNGs medlemssystem, som viser at prosjektstøtten har blitt brukt til formålet det er søkt om midler til, og at midlene er brukt opp.

Søknader om prosjektstøtte blir behandlet på første landsstyremøte i ImF-UNG etter sommeren. Lokallag som har søkt vil få svar per e-post i løpet av september. Prosjektstøtten utbetales til lokallag som har fått godkjent sin søknad om prosjektstøtte.

Retningslinjer for Frifond
Powered by Cornerstone