I juni kom Frivillighet Norge og LNU ut med en veileder for smittevern i frivillige organisasjoner. Her står det en del generell informasjon og noe som er spesielt for barn og unge. Oppdatert versjon ligger alltid på denne linken: https://www.frivillighetnorge.no/politikk/koronaveileder . Den du vil finne nå er fra 16.juni.

Norges kristne råd har også oppdatert sin veileder (som vi tidligere har vist til) etter åpningen for 200 deltakere 15.juni. Den finner du her: https://norgeskristnerad.no/wp-content/uploads/2020/06/Smittevernveileder-NKR-Barn-og-Unge-17.06.2020.pdf

Dersom du har spørsmål om oppstart av barne- og ungdomsarbeidet etter sommerferien, ber vi deg lese veilederne og eventuelt ta kontakt med kommunelege eller tilsvarende helsemyndighet. Det er også viktig at lokalt barne- og ungdomsarbeid har god kontakt med styret/ledelsen for bedehuset/forsamlingen, og så kan både krets og ImF-UNG være behjelpelig for spørsmål.