Utfordret på Fundament

Flere forsamlinger har begynt å ta i bruk ImF-UNGs nye ledertreningsverktøy for unge voksne ledere. Interessant, spennende og krevende er inntrykket fra brukerne.

Av Brit Rønningen – Sambåndet

‒ Det har vært et bra opplegg, og det har vært spennende å gå inn i egen fortid og se på hva som har formet deg til den du er i dag og se nærmere på hvilke egenskaper og mønstre man har fra familien. Man blir kjent med seg selv og får hjelp til å se seg selv i Guds lys og hjelp til å se hva som kan være Guds plan for eget liv, sier Lars Inge Stautland til Sambåndet.

Han er med på ImF-Ungs ledertreningsverktøy Fundament i regi av Sogndal Indremisjonsforsamling, en av tre forsamlinger som har tatt verktøyet i bruk.

Godt verktøy

‒ Jeg ble med fordi jeg synes det var et spennende tilbud og det å få være med på ledertrening er nyttig.

Pastor Nils Jøssang i Sogndal Indremisjonsforsamling har vært med å utvikle Fundament og tidlig høsten 2019 fortalte han til Sambåndet at de hadde hatt en samling. I dag har de hatt fem av de seks samlingene kurset består av.

‒ Det har vært mye positivt og innholdsmessig bra. Tilbakemeldingene har vært at det har vært en god hjelp til finne ut hva det vil si å følge Jesus i dag, og til å bli kjent med seg selv og egen utrustning og hvordan man er som leder. Det er et godt verktøy til å finne Guds kall, hvem jeg selv er og hvor er jeg på vei, sier Jøssang.

Krevende

Fredheim Arena i Sandnes er den andre forsamlingen som har tatt Fundament i bruk. De har hatt to samlinger.

‒ Vi opplever Fundament som et veldig bra disippelverktøy. Selve materialet er grundig og godt utarbeidet, samt den sosiale delen som gruppe hvor man jobber med viktige spørsmål i lag er en interessant arena å jobbe ut fra. Du blir utfordret hele tiden i prosessen, og det er veldig personlig og en jobber med egen identitet. Hvis du har sagt ja til Jesus, hva og hvordan ser det valget ut for din del, der hvor du er, sier Geir Børresen som er leder for Fundament i Fredheim Arena.

‒ Det er ikke vel tøft å bli utfordret hele tiden?

‒ Det kan være vanskelig å bli utfordret. Ungdommen synes det er krevende, men det er krevende på en positiv måte. De jobber med prosessen og synes det er interessant. Responsen er at de har lyst til å jobbe videre og se på veien videre med Gud er for deres del. Rett og slett få koble seg på Hans plan.

Utruste

I Bergens Indremisjon har de nettopp begynt med Fundament og har hatt en samling.

‒ Jeg har jobbet i Indremisjonsforbundet siden 2004 og ledertrening for unge voksne ledere har det vært snakket mye om. Dette opplegget som kommer nå, lover veldig bra, sier leder for Fundament i Bergens Indremisjon, Bodhild Fjelltveit.  

Emely Amdal deltar også på Fundament i Sogndal Indremisjon.

Jeg ble med fordi jeg ønsket å utruste meg selv som menneske og leder, forteller hun.

‒ Hvordan har det vært?

‒ Det har vært interessant og spennende å sitte ned med andre og jobbe med hvordan en selv er og tenke gjennom en rekke spørsmål. Mest spennende var det å jobbe med DISC-personlighetstest og profil. En kjenner seg igjen og lærer seg selv å kjenne. Det er fint å bli utfordret av andre.

To av deltakerne på Fundament i Sogndal.
Foto: Sogndal Indremisjonsforsamling

Forståelse

‒ Hva er det viktigste du sitter igjen med fra Fundament så langt?

Det er en forståelse for at vi er forskjellige som mennesker og at vi har forskjellige egenskaper og gaver fra Gud, og det er en utrustning som kan vi bruke for å nå andre med evangeliet.

Noe av det samme sier Stautland.

‒ Det viktigste jeg sitter igjen med er et litt større innblikk i egne egenskaper og gaver og hvordan relatere det til forholdet til Gud, sier han.