Den tredje uka på Lyngdal Bibelcamp holder Martin Augestad bibeltimer for ungdom. Han er ikke redd for å ta opp det som er vanskelig. 

AV BRIT RØNNINGEN – Sambåndet

LYNGDAL: «Lidelsen i verden», står det på skjermen i møtehallen på Lyngdal Bibelcamp. Det er tema for dagens bibeltime på Ungdomscampen. Mange ungdommer er samlet. 

– Hvordan kan en god Gud finnes når det finnes så mye lidelse i verden, spør bibeltimeholder Martin Augestad (bildet til høyre overnfor) og går rett inn i det ondes problem.

– Livet kan gjøre vondt. Man kan oppleve mobbing, ensomhet eller sykdom. Og alle skal vi dø.

Ondskap

Salme 23 kommer opp på skjermen.: – David var trygg på Guds kjærlighet. Hva skjer når vi fjerner Gud? Vi løser ikke det ondes problem ved å fjerne Gud, sier Augestad. 

Han går til Bibelen for å se hva Gud sier om ondskapen: – Død, lidelse og ondskap er ikke Guds opprinnelige plan med verden. Døden og ondskapen kom med syndefallet. Mange tror at når vi opplever lidelse og har det vondt, så kan ikke Gud elske oss, og mange tror Gud viser sin kjærlighet til dem ved å avskaffe lidelse. Men Guds kjærlighet til oss er ikke avhengig av de ytre omstendighetene. Gud elsker oss selv om livet er vanskelig.

Trygg 

Augestad bruker David som et eksempel på en mann som tilba Gud for den han er, og ikke for det han gir, noe som gir to ulike perspektiv på Gud og det ondes problem. 

– Det er forskjell på å viteat Gud er god og være trygg påat Gud er god, fortsetter Augestad. 

For å vise at vi kan være trygg på at Gud er god refererer han til Joh 1,1ff.

– Gud blir menneske. Det betyr at Gud vet hvordan det er å være menneske og lide og bli forlatt. Gud tar vår lidelse på alvor. Han bærer døden på korset. Gud vil bruke det som skjer med oss. Døden har ikke den endelige makten. Kan vi stole på at Gud elsker oss når det skjer så mye lidelse? Ja. Hvis Gud hatet deg, hadde han aldri blitt menneske. Han hadde aldri kommet til jorden.

Smågrupper 

Etter bibeltimen blir ungdommene fordelt i smågrupper, jenter og gutter for seg, for å samtale om bibeltimen. Smågrupper er nytt av året på Ungdomscampen (se også egen sak). Augestad er leder for den ene gruppen. 

– Det er veldig fint å kunne samtale om forkynnelsen og legge til rette for at folk kan komme med respons på det jeg har sagt. Det er lett å glemme det som har blitt sagt, og at det ikke får konsekvenser for livet videre. Hvis du snakker om det, husker du det bedre. Det kjenner jeg igjen fra studiet. Når jeg snakker om det jeg har hørt på forelesningene, husker jeg det bedre, svarer Augestad på Sambåndets spørsmål om hvordan han synes smågruppene fungerer.

– Jeg har fått fine tilbakemeldinger, også på ting som kan gjøres bedre. Det går på at det kan bli mer pedagogisk, og at vi kan ta opp færre ting som vi går dypere gjennom, legger ham til. 

Troverdig 

– Hvorfor bruker du en bibeltime på det ondes problem? 

– Tema for hele Ungdomscampen er «troverdig» som blant annet betyr å ta opp de vanskelige tingene. Det ondes problem er kanskje det vanskeligste problemet ungdom sliter med.
Venninnene Ingrid Øvreås og Kristine Friborg synes det er fint å få være med i smågrupper. 

– Det er bra å høre hva andre tenker og få andre innspill, sier Ingrid. 

– Jeg synes det er fint at det er samtalegruppe etter møtet, slik at det en hører på bibeltimen, ikke bare forsvinner med en gang. Det er godt å få snakke om det. En får ikke alt med seg på møtet, og i en smågruppe kan vi høre hva andre har fått med seg, sier Kristine.