Noe glimt fra leir på Ognatun
Noe glimt fra leir på Ognatun

Mange ulike roller på leir

Leirarbeidet er veldig viktig, og skal det være mulig å arrangerer leir må vi ha mange ulike ledere med.

I disse videoene får du noen glimt av en del av de ulike rollene en leder på leir kan ha.

Hvilke rolle passer best for deg?