UL 2020 er avlyst.⁣

Koronaviruset rammer hele verdenssamfunnet, og UL skal ta sin del av ansvaret for å forhindre smitte. Styringsgruppen for UL har derfor i dag, 27.april, besluttet å avlyse UL 2020. Slik situasjonen nå er, og i tråd med de retningslinjer som gis fra myndighetene, er det ikke mulig å gjennomføre en festival som UL.⁣

Vi ser på dette som en helt nødvendig og riktig beslutning. Samtidig er det vondt. Vi er mange som har jobbet i lang tid for at UL 2020 skal bli tidenes UL. Vi har jobbet med mange spennende prosjekter, og forholdene lå virkelig til rette for en fantastisk festival. Hjertelig takk til alle medarbeidere som har stått på, og takk til alle deltakere som har hatt troen på at også årets UL skulle være en festival som forandrer.⁣

Vi kan ikke samles, men vi inviterer til UL Online (23.-25.juli). Vi skal streame møter ut til hele Norge, slik at UL også i 2020 kan være en festival som forandrer. Følg med på sosiale medier for mer informasjon.⁣

Angående innbetalt festivalavgift vil denne refunderes om det er ønskelig.⁣
Informasjon om dette er sendt ut til påmeldte deltakere.⁣

Det er en krevende tid for Norge og verden. Og tema Global har vel sjelden vært mer relevant. Vi oppfordrer dere alle til å be for Norge, for verden, for syke og for gamle, og for alle de som virkelig står på for verdenssamfunnet.⁣