Deltakere lovsynger i Kongeparken Amfi, der UL har blitt arrangert flere år på rad. Foto: Øyvind Ganesh Eknes / NLM
Deltakere lovsynger i Kongeparken Amfi, der UL har blitt arrangert flere år på rad. Foto: Øyvind Ganesh Eknes / NLM

 

De siste årene har Ung Landsmøte (UL) vært stedfast i Kongeparken Amfi. Nå har eieren av Amfiet sagt opp alle sine leieforhold, og UL måtte dermed finne en alternativ plassering.

Av: Silje Måseide <smaseide@nlm.no>

Eier av Kongeparken Amfi, Vold eiendom AS, sa opp alle sine leieavtaler fra 01.01.2015. Ung Landsmøte (UL) sin leieavtale var gått ut, men festivalledelsen ønsket å gå inn i forhandlinger om en ny leieavtale på samme sted, slik det hadde blitt gjort flere ganger tidligere. Nå ble ikke dette mulig.

GF og UL på samme sted

Christina Mathilde Rydland, prosjektleder for UL. Foto: Øyvind Ganesh Eknes / NLM
Ledergruppen i UL har siden i høst forsøkt å finne en alternativ plassering for arrangementet. Randaberg Arena pekte seg ut som det beste alternativet til Kongeparken Amfi, hvor Ung Landsmøte har blitt arrangert hver sensommer siden 2008. Med det får Randaberg de to desidert største NLM-arrangementene til kommunen i sommer. NLMs generalforsamling går nemlig av stabelen i samme lokaler i juli.
– Det er nok ikke en optimal løsning, men vi håper på mye velvilje og kollektiv innsats, og tror på god synergieffekt av at de to arrangementene nå arrangeres på samme sted, forteller Prosjektleder for UL, Christina Mathilde Rydland. – Mange av løsningene de har arbeidet frem på GF vil vi også ta i bruk på UL.

NLM støtter

Økonomisk sett blir det dyrere å flytte og gjennomføre UL i Randaberg enn om det hadde vært i Kongeparken Amfi. Økonomileder Øystein Frøysa ser likevel ikke mørkt på det.
– NLM ser på UL som organisasjonens kanskje viktigste arrangement, og vil prioritere å stille opp for NLM Ung økonomisk når man nå må foreta en slik flytting, sier Frøysa.

 

UL samler flere tusen ungdommer hver sommer. Foto: Øyvind Ganesh Eknes / NLM
UL samler flere tusen ungdommer hver sommer. Foto: Øyvind Ganesh Eknes / NLM

Utfordrende

Christina Mathilde Rydland tiltrådte stillingen som prosjektleder for UL i september, og hun legger ikke skjul på at denne problemstillingen har gjort starten utfordrende. Hun er likevel optimistisk med tanke på sommerens arrangement.
– Jeg har troen på at dette blir bra. Vi har med oss så mange velvillige folk som brenner for UL, forteller Rydland. På sine reiser frem og tilbake til Stavanger har hun opplevd mye støtte hos misjonsfolket. – Det har betydd mye for en fersk prosjektleder, sier hun.