http://youtu.be/9NaCwcB1M6s 

Du ser flere andakter på preik.tv