ImF-Ung Rogaland har startet med ledertrening for sine frivillige ledere. 

Av BRIT RØNNINGEN – Sambåndet

– Vi begynte i september i høst og møtes en gang i måneden, forteller barne- og ungdomsarbeider Tore Nesvåg i ImF Rogaland til Sambåndet.

 Han snakker om ledertrening for unge ledere. Sju ungdommer har hatt tre samlinger for å følge NLMs ledertreningsprogram Ungleder. Deltakerne går på ungdomsskolen og er ledere i konfirmantarbeidet og i Awana på Nærbø bedehus. 

Enkelt. – Ideelt sett er Ungleder best for de som er litt eldre, gjerne videregående og oppover, men foreløpig har det fungert bra, forteller Nesvåg.

– Hva slags erfaring har dere så langt med ledertreningen?

– Så langt har vi hatt god erfaring med Ungleder. Det er et opplegg som er veldig enkelt å bruke for meg som ledertrener for unge ledere, for opplegget er så gjennomarbeidet og praktisk. Det er en opplæringsplan, og så er det bare å ta den i bruk. Man trenge ikke å bruke så mye tid på å forberede seg. 

Investering. – Hva skjer på en samling?

– En samling varer i tre timer. Vi begynner med mat og fellesskap. Så er det undervisning og tid til samtale rundt den enkeltes lederrolle og ting de er opptatt av og som de kommer bort i som ledere. Etter hvert skal de selv lage caser de skal arbeide med som gir anledning til å speile, veilede, stille spørsmål og hjelpe dem til å reflektere over sin rolle og karakter som leder.

– Hvorfor har dere startet med ledertrening for unge ledere?

– Det har vi gjort for å kunne investere i de unge lederne og følge dem opp, slik at de ikke bare blir kastet ut i det. 

Trygghet. – Hva vil dere med ledertreningen?

– Vi vil gi deltakerne en trygghet i rollen som leder, og at de skal få bli kjent med seg selv som leder og få reflektere sammen med noen som har mer erfaring. Det handler om å bygge gode ledere for fremtiden, sier Tore Nesvåg.