ImF-UNG får nesten 2,1 millioner i statsstøtte.

Det er mer enn fjorårets rekordutbetaling og 68.000 over budsjettet.

Av Vilhelm Viksøy

– Dette er veldig kjekt, sier daglig leder i ImF-UNG, Kenneth Foss. Han er glad, men ikke direkte overrasket over at summen fra staten ble høyere enn budsjettet. Det har den vært i flere år.

– Vi prøver alltid å være nøktern med inntektene når vi budsjetterer. Det er alltid mye bedre å bli positivt overrasket og det viktigste er at ikke summen blir lavere enn vi budsjetterer med, sier han. Dette året var han også litt spent på summen fordi antall ImF-lag som sendte inn godkjente medlemslister i 2011 var lavere enn tidligere år.

Viktige medlemslister
– Men antall medlemmer er bare ett av kriteriene som danner grunnlaget for støtten. Dette kunne likevel slått negativt ut, derfor er det kjempeviktig at alle lag og foreninger sender inn medlemslistene sine og får dem godkjent, oppfordrer Kenneth Foss.

I tillegg til å være med å danne grunnlag for statsstøtten er de også grunnlaget for Frifondstøtte for det enkelte lag som utbetales til høsten. – Fristen for å sende inn listene går ut nå i disse dager, så her er det bare å få sendt inn fortest mulig.

2.068.000 kroner
Den eksakte summen som ImF-UNG får tildelt nå i første runde er 2.068.000 kroner, 27.000 mer enn i fjor. Summen vil trolig øke i løpet av året for det såkalte Fordelingsutvalget holder alltid tilbake en sum som først fordeles i slutten av året.

ImF-UNG har foreløpig ikke lagt noen planer for bruken av de ekstra midlene. – Dersom det kommer opp gode prosjekt, tiltak eller nye ansettelser som vi får tro for, har vi nå mulighet til å gå for dette. Hvis ikke vil pengene gå inn som en del av overskuddet og egenkapitalen eller være en buffer i budsjettet.

Det eneste som er sikkert er at vi ikke kan overføre pengene til annet arbeid i ImF, de er øremerket barne- og ungdomsarbeid.

 

Illustrasjonsfoto: epSos.de