Tusenfryd1

Og ekstra gøy når halve skolen er med i koret

Av Brit Rønningen

Barnekoret Tusenfryd er et av lagene i ImF-Ung som har stor oppslutning. Barna tar med seg sine venner, og dermed har man et barnekor med cirka 70 sangglade barn.
− Det har med fryd å gjøre, og da passer det så godt med Tusenfryd. Navnet har en dobbel betydning, og blomsten et fint bilde å ha på logo og skriv, sier leder og dirigent Ståle Heggset i barnekoret Tusenfryd når han forklarer navnet.
Emblem skole har cirka 170 elever på 1.–7. trinn og cirka 70 av disse er med i barnekoret Tusenfryd. Koret øver annenhver mandag på Emblem bedehus og er et lag tilknyttet ImF-Ung.
− Det spesielle med Tusenfryd er at en veldig stor andel av de som går på Emblem skole, er med i koret. Vi er veldig stolte av at så mange av elevene på skolen velger å være med i koret, sier en engasjert Heggset.

tusenfryd2

Stor musikkaktivitet

Det er ikke først og fremst foreldrenes fortjeneste at Tusenfryd har så mange medlemmer.
− Barna tar med seg vennene sine, og slik sprer det seg. Det har vært et stort kor lenge. Det er et veldig populært kor å være med i, forklarer Heggset.
Det er flere kor og stor musikkaktivitet på Emblem, som ligger øst i Ålesund kommune, så det er kanskje ikke tilfeldig at det er et stort barnekor akkurat her. Og Tusenfryd har holdt på i ti-tolv år. Men det er ikke like populært blant guttene. Det er i år bare åtte gutter med i koret.
− Det er tydelig mer populært blant jentene enn guttene. Det er en utfordring vi har i alt kristent arbeid, hvordan få guttene med. Vi har prøvd å bøte på det ved at vi ikke bare har sang, men også leker, og de store får være med å bestemme hva slags leker.

Tipptopp kvalitet

− Kvaliteten på Tusenfryd er tipptopp. Det er et veldig flott barnekor. Og nesten alle vil synge solo, så vi prøver å fordele så rettferdig som mulig. Det er stor stemning og mye sang og musikk og lek på øvelsene. Og det er godt miljø i koret. Vi greier å dele opp, så de store får være for seg selv på deler av øvelsen, og det liker de. Og de små får være for seg, sier Heggset.
− Hva slags repertoar har Tusenfryd?
– Vi synger sanger fra kjente barneartister som for eksempel Mathias Fjalsett og Seven-jentene.
Et kor med 70 barn krever en del ledere. På hver øvelse er det med cirka ti voksne.
− Det er mest foreldre som er med, og andre som har lyst til å bidra, forteller Ståle Heggset.

Koret et hjem

Emblem bedehus har en visjon for koret. Det skal være samfunnsbyggende, gjøre en forskjell for både barna og foreldrene.
− Koret er mer enn bare et kor, det er et hjem. Vi ønsker å rive ned stengslene og forestillingen om at bedehuset er et kjedelig og skummelt sted. Barna opplever at det er topp å synge og være på bedehuset. Da blir det også lettere å få med foreldrene. Når vi ser hvilke møter de kommer på, så er det når koret skal opptre, forteller Heggset.
Tusenfryd opptrer derfor på det Heggset vil kalle lavterskelmøter og gjerne på basarer. Koret ble også blitt invitert og sang sammen med vinneren av Melodi Grand Prix junior 2011, Sval Rosenløw Eeg, da hun hadde konsert i Ålesund. Da var det lett å få barn med i koret.

− Barna er viktige for Jesus!

Målet vårt er at Jesus og bedehuset skal være en naturlig del av disse barnas liv. De skal få lov til å være stolte av å være med i Tusenfryd og over å gå på bedehuset. Vi ønsker å ta barna på alvor. Derfor har vi sanger som fenger barna, øvelser med variasjon og aktiviteter som oppleves som kule, avslutter en stolt dirigent.

Tusenfryd

Hva: Barnekor for 1.–7. klasse. Samler over nærmere 70 deltakere
Hvor: Emblem bedehus
Når: Innmeldt som lag i ImF-ung 2013