Tøffe tider for barnelag

Det har vært et vanskelig år for barne- og ungdomslag med nedstenging av aktivitet, men lagsledere satser på oppstart til høsten.

Tekst: Brit Rønningen – Sambåndet Foto: Ilustrasjonsfoto

Dette skulle egentlig vært en reportasje. Sambåndet hadde avtale om å besøke barnelaget Ving på Ytre Arna bedehus 25. mars. Men to dager før kom det nye strenge nasjonale smitteverntiltak, og Ving valgte å avlyse.

Leder for Ving, Jørgen Bernes, skriver i en e-post at laget har hatt samlinger når det har vært lov etter nasjonale og regionale retningslinjer.

Vi hadde Ving frem til landet stengte ned i mars i fjor, så hadde vi en avslutning ute for de som hadde siste året på Ving (4. klasse) i juni. På høsten hadde vi til sammen fire ganger, før det ble litt mye smitte i Bergen og vi fikk lokale innstramminger, forteller Bernes.

Ving

‒ Hvordan tenkte dere når dere startet opp igjen?

Vi tenkte en del på det og laget noen regler for hvordan Ving skulle gjennomføres. Fordelen vår er at barna som går på Ving, kommer fra samme skole, og i tillegg har vi delt aktivitetene opp klassevis slik at vi prøver å ha de samme kohortene som de vanligvis er på skolen, forteller Bernes.

Han opplever at det har vært en utfordring å ta en avgjørelse på når en skal avlyse og hvilke regler som til enhver tid gjelder.

‒ Hvorfor begynte dere igjen?

Det er viktig for barn å ha fritidsaktiviteter, og det viktigste av alt er at de får høre om Jesus. Vi har bare fått gode tilbakemeldinger fra foreldre på hvordan vi har startet opp og når vi tenker det er lurt å avlyse.

Ifølge Bernes har de vanlig, «gammeldags» Ving med en felles start med lek, sanger og andakt. Deretter går barna i grupper klassevis og har ulike aktiviteter som kjøkken, sløyd, hobby og teknikk.

YA

På Askøy driver Magnar Ådlandsvik YA. De stoppet all aktivitet i mars i fjor, men startet opp igjen i januar i år og har hatt tre–fire samlinger før de stengte ned igjen på grunn av smitteutbrudd og strenge smitteverntiltak.

Det var veldig kjekt å begynne igjen, så derfor var veldig trist at vi måtte stenge så snart. Jeg tror ingen i YA er smittet på grunn av at de har vært på YA, sier Ådlandsvik.

Før korona var det cirka ti deltakere på YA. Da de begynte i januar, var det først åtte–ti deltakere, og så steg det til cirka 20 på de siste samlingene.

‒ Hvordan har dere hatt kontakt med barn og foreldre når YA har vært stengt?

   Nei vi har ikke hatt noe kontakt mens det var stengt, men har fått meldinger fra foreldre som sier seg lei for at barna ikke får dette tilbudet. Håper det blir en åpning til høsten. Både barna og foreldre er takknemlige for det vi gjør svarer Ådlandsvik.

Onsdagsklubben

Kjell Arne Dyrøy er leder for barnelaget Onsdagsklubben på Sekkingstad bedehus på Sotra. De har ikke hatt noen aktivitet og siden mars i fjor. Da var det 21 barn, 6 ledere og 10–15 foreldre som var involvert i Onsdagsklubben.

Barn og foreldre synes det har vært trasig. Det har vært veldig tungt og vanskelig, sier Dyrøy og legger til:

Det spesielle er at de som har vært med på søndagsskole og lag, kommer nå med sine barn. Vi har veldig tillit hos foreldrene.

De har ikke hatt så mye kontakt med barna og foreldrene det siste året, men de har planer om å starte opp til høsten.

‒ Hvordan tror du det blir å samle barna til Onsdagsklubben igjen?

Jeg håper ikke noen faller fra. Det er det lett for. Vi skal i alle fall ta kontakt med dem. Vi nekter å gi oss, men vi står på, hjelper hverandre, tjener hverandre og ser til hverandre, sier Kjell Arne Dyrøy.