Styret har merka seg Ruben Lie Monsen si tydelege og gode forkynnargåve gjennom året som T2-student med praksis som forkynnar i ImF, heiter det i vedtaket.

Administrasjonen fekk samstundes fullmakt til å gje Tor André Haddeland eit engasjement som forkynnar, gjeldande for perioden 1. oktober i år til 30. april neste år.

Tor André Haddeland er klar for livet i misjonen!
Tor André Haddeland er klar for livet i misjonen!

Andreas Evensen vert innvilga eit års uløna permisjon frå stillinga som forkynnar, gjeldande frå 1. august. Han skal begynna i eit vikariat som barne- og ungdomssekretær i Midthordland Indremisjon.

 

SAMBÅNDET