Trond Pundsnes fra Sandnes

Trond Pundsnes vil gjerne nå nye generasjoner med evangeliet. Som undervisningsansvarlig i ImF-Ung legger han til rette for at det kan skje.

Av Brit Rønningen – Sambåndet 

I februar begynte Pundsnes i en nyopprettet prosjektstilling som undervisningsansvarlig. Han blir ansvarlig for å lage Powerpoint-presentasjoner til trosopplæringsopplegget Awana som Indremisjonsforbundet skal begynne å bruke, lage opplegg til leirene og Kidscamp på Lyngdal Bibelcamp og materiale som skal legges ut på Læringsportalen.

Skatter i himmelen

− Jeg brenner veldig for å nå nye generasjoner. Jeg pleier ofte å sitere bibelverset om å samle seg skatter i himmelen. Det eneste vi kan få med oss i himmelen, er andre mennesker, oppgir Pundsnes som den viktigste grunnen til at han har gått inn i den nye stillingen.

− Og jeg elsker å jobbe kreativt. Så denne jobben er to i en. Jeg får utfolde meg kreativt og legge til rette for at unger kan forstå evangeliet, fortsetter han.

Pundsnes bor i Sandnes, er gift og har fire gutter fra 7 til 14 år og er aktivt med i Fredheim Arena hvor han er leder for barneklubben Sparks (1.– 4. klasse).

Nye muligheter

− Hva synes du om Awana?

− Det er en fantastisk mulighet for ImF. Det er systematisk, spennenende og kjekt for ungene. Vi ser at de vokser på det. Som far gir det nye muligheter til å snakke om tro mer konkret.

Pundsnes fremholder at det er viktig med et undervisningsopplegg som er tilpasset tiden en lever i.

Skjerm

− Ungene på søndagsskolen og Awana bruker enormt mye tid foran en skjerm. Det kommuniserer til dem. Skjerm er bare et virkemiddel – et virkningsfylt virkemiddel. Voksne er vokst opp i en tekstbasert virkelighet. Dagens barn og unge er vokst opp i en visuell virkelighet. Vi må ha en kommunikasjon som treffer de vi skal kommunisere med, og som gjør at vi når frem med budskapet.

− Hva vil være viktig for deg i stillingen som undervisningsansvarlig?

− At unger får vokse i tro og komme frem til et personlig standpunkt for Jesus. Vi kan gi et hjelpemiddel i formidlingen, sier Trond Pundsnes.