Noen av de ansatte i ImF-Ung har vært på konferanse for Nordisk Indremisjons barne- og ungdomsråd utenfor Helsinki. Familie var tema.

Av Brit Rønningen – Sambåndet

ImF-Ung er medlem i Nordisk Indremisjons barne- og ungdomsråd (Nimbu), som er en paraplyorganisasjon for barne- og ungdomsorganisasjoner i ulike indremisjonsorganisasjoner i de nordiske landene. Hvert tredje år arrangere de en konferanse for ansatte i medlemsorganisasjonene, og i år var det tid for konferanse igjen, den 26.–29. november på Finnish Bible Institute utenfor Helsinki i Finland. Det var 45 deltakere fra Finland, Sverige, Danmark og Norge

Familie. – Det var ulike seminarer, foredrag og samtaler. Tema var familie. Vi vektla familiens rolle i kirken og kristne organisasjoner, hvordan kirken og organisasjoner kan samarbeide med familien for å gjøre barn og unge til disipler og hvordan kirken kan være en utvidet familie, sier daglig leder i ImF-Ung og leder for Nimbu, Andreas Evensen, til Sambåndet.

Awana. ImF-Ung-staben fikk informert om Awanapåkonferansen oginvitert de andre deltakerne på Awana-konferansen i februar.

– Vi fikk bra respons på det, forteller Evensen.

– Hvilken respons fikk dere på at familie var tema?

– Jeg opplevde god respons fra folk på temaet. En del av det vi hørte, har vi snakket om i ImF, som hvordan hjelpe familien og hvordan voksne kan oppmuntre og være veiledere og forbilder for barn og unge.

Foreldre.– Hvorfor familie som tema?

– Foreldrene er de viktigste barne- og ungdomslederne og rollemodellene. Det beste vi kan gjøre, er å utruste foreldre i den oppgaven. Familien er grunncellen i samfunnet. Kan vi bygge trygge og gode familier, vil det påvirke samfunnet. De foresatte er de største «influencerne». Familien kan være en misjonsstasjon og åpne opp og være en utvidet familie, svarer Evensen.

Pastor i Fredheim Arena i Sandnes, Runar Landro, hadde del av undervisningen på konferansen. Han er blitt invitert til alle de nordiske land for å komme og undervise.

– Hvordan var det å være på konferansen?

– Det er kjekt for staben å reise på tur sammen og knytte relasjoner og se hvordan de jobber i de andre nordiske land og hente inspirasjon og få faglig påfyll. Vi ser at vi er en del av en større helhet, sier Andreas Evensen.