Teamroller på Ungdomscampen

  1. Hjem
  2. Teamroller på Ungdomscampen

Vi trenger lederteam på Ungdomscampen på Lyngdal Bibelcamp hver sommer.

Under kan du lese litt mer om teamrollene:

Teamleder: Har som rolle å lede teamet på Ungdomscampen den aktuelle uken. Det er ønskelig at teamlederen kjenner til Ungdomscampen fra før, og har vært med i team tidligere. Viktige stikkord for denne stillingen er: å sette seg inn i informasjon, planlegge, delegere oppgaver, være samarbeidsvillig og en tydelig leder. Som teamleder er det viktig å være tilgjengelig for de andre lederne og hjelpe dem.

Forkynner: 1-2 personer har ansvaret og privilegiet til å undervise og forkynne for ungdommene. Møtepunktene gjennom en uke, er bibeltimer på formiddagene (5 stk.) og kveldsmøter (4 stk.). Som forkynner vil du få et tema for uken som er retningsgivende for forkynnelsen, men ellers er det opp til deg å forberede talene. Vi vil oppmuntre til å være kreative i utformingen av møtene. En del av forkynnerrollen er å være tilgjengelig for forbønn og samtale.

Lovsangsleder (og team): Som lovsangsleder har du ansvar for å sette sammen et team, bestående av maks 8 personer, og lede an i forberedelser. Dere har frihet til å velge sanger selv, og vi oppfordrer til at det blir gjort i samarbeid med teamleder og forkynner. Lovsangen er viktig del av tilbedelsen, og hvordan teamet har det innad vil speiles i utførelsen. Derfor oppmuntrer vi team som allerede spiller sammen, til å søke som team.

Aktivitetsleder(e): Som aktivitetsleder har man ansvar for å planlegge, organisere og gjennomføre ulike aktiviteter for ungdommene på campen. Noen dager er det en tidsramme på 2t og andre dager 4t. Man har stor frihet til utforming av aktiviteter, det kan for eksempel være bading i Kulpen, frisbeegolf, turneringer og gokart. I tillegg er man med på å ha aktiviteter på kveldene, som quiz, filmkveld, grab the mic, og så videre.

Kaféteam: Her søker vi en driftig gjeng som har ansvar for Ungdomscampen sin kafé og medansvar for aktiviteter på kveldene. Man kan søke alene eller sammen med andre. Arbeidsoppgavene blir i stor grad utført på kveldstid, og vi oppfordrer derfor at man bruker dagene til forberedelser. I tillegg til å gjennomføre planlegging, salg og opprydding, er det en fordel med kreativitet til å organisere kveldsaktiviteter sammen med aktivitetsleder og andre ledere.

Teknikere: Hver uke ønsker vi å ha 2 teknikere som styrer lys, skjerm og lyd på samlingene til Ungdomscampen. Vi ser etter dere som har erfaring med dette og er selvstendig innenfor dette feltet, og kan bidra med denne svært viktige rollen i teamet.

Miljø/media: Avhengig av hvor mange som fyller de andre rollene, trenger vi å ha 1-2 ekstra å spille på som kan bidra med «det lille ekstra”. Man får ikke betalt for denne rollen, men oppholdet dekkes og man får bidra med mange meningsfulle oppgaver i teamet. Dette er en ypperlig mulighet til å øve seg som leder på Ungdomscampen!

Ønsker du mer informasjon? Interessert i søke jobb på Ungdomscampen?

Ta kontakt ved å skrive til:

ragnhild@imf-ung.no