Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) fra 2011 forteller at 67 prosent av personer mellom 16 og 79 år lever i et samliv. Av disse har en av fire valgt samboerskapet som sin samlivsform. Denne andelen har vært i jevn vekst siden 80-tallet. 

Men det er ikke først og fremst ungdommen som bidrar til veksten. Der har prosentandelen vært omtrent 25 prosent i alle år. Veksten ligger først og fremst i aldersgruppen 30-50 år. På 20 år har tallene her utviklet seg kraftig: 30-34 år har gått fra 24 til 37 prosent, 35-39 år fra 15 til 29 prosent, 40 til 44 år har gått fra 10 til 23 prosent og alderen 45 til 49 år fra 8 til 21 prosent. Det høyeste samboertallet finnes i aldersgruppen 25-29 år, der 41 prosent lever i samboerskap. 

I 1999 kom NOU-rapporten Samboerne og samfunnet. Denne rapporten har blant annet undersøkt hovedårsakene til hvorfor personer velger samboerformen framfor ekteskapet. De viktigste årsakene oppgis til: Som gift kan du ikke like lett avslutte forholdet (71 %), Det er mye arbeid og store kostnader forbundet med bryllup (64 %) og Å være gift gir ingen fordeler sammenlignet med å være samboende (48 %)

I SSB-publikasjonen Samfunnsspeilet nr1-2011 skrev de to SSB-forskerne Kenneth Aarskaug Wiik og Turid Noack artikkelen Samlivskvalitet blant samboere og gifte: Hvem er mest fornøyd med samlivet? Her analyserer de ulike forskningsresultat på området.

Til tross for mange variabler og usikre parametre i forskningsmaterialet, synes konklusjonen deres å være ganske klar: Samboere er gjennomgående mindre fornøyde i samlivet enn gifte og de kjenner seg mindre forpliktet.

– Forskjellen mellom samboere og gifte er særlig tydelig når de får spørsmål om de selv eller partneren har vurdert å flytte fra hverandre i løpet av året som har gått. Litt over én av fire (26 prosent) samboere har hatt slike planer, sammenliknet med noe over én av ti gifte (12 prosent), skriver de.

Samboerne anser seg jevnt over mindre forpliktet til forholdet de lever i. Åtte av ti samboere (80 prosent) føler seg mer enn moderat forpliktet. Den tilsvarende andelen for gifte er ni av ti (91 prosent). Det er også en noe høyere andel av de gifte (70 prosent) enn samboerne (63 prosent) som svarer at de er meget fornøyd med samlivet.

Men samboertallene endrer seg dersom samboerne vurderer å gifte seg. Da stiger tilfredsheten med samlivet til over ekteskapsnivå. Det er naturlig nok også flere som tenker stabile tanker om sitt samliv. Mens nærmere én av tre samboere uten ekteskapsplaner har snakket om å gjøre det slutt, gjelder det bare i overkant av én av ti av de samboerne med planer om å gifte seg med hverandre innen to år. Dette er omtrent samme tall som for ekteskap.

Andelen samboere som faktisk vurderer bryllup innen en tidsramme på 2 år er 20 prosentene. 

Kilder: ssb.no, regjeringen.no