Det var helt sykt! På det meste kom det 130 elever av 260 totalt, fortalte en begeistret ImF-forkynner Ruben Lie Monsen
Det var helt sykt! På det meste kom det 130 elever av 260 totalt, fortalte en begeistret ImF-forkynner Ruben Lie Monsen

Internatskolene samler hundrevis til møteuker.

Av Vilhelm Viksøy – Sambåndet 

Over hundre elever møtte hver kveld på møte

Det var hverdagen da Framnes kristne videregående skole startet skoleåret med møteuke i fjor høst.

Flere frelst

– Det var helt sykt! På det meste kom det 130 elever av 260 totalt, fortalte en begeistret ImF-forkynner Ruben Lie Monsen til Sambåndet like etter møteserien var ferdig. Sammen med T2-student Bjørnar Byberg var han hovedtaler under møteuken.
– Jeg måtte spørre elevene om de ikke hadde lekser eller drev på med hobbyer.
– Vi ba for folk etter hvert eneste møte og pratet med elever heilt fra møtet var over til innetida på internatene gjorde at elevene måtte gå på rommet, fortalte Monsen, som også opplyste at flere av elevene ble kristne i løpet av møteuken.

I miljøet

Monsen og Byberg hadde åtte kveldsmøter i løpet av de to ukene de besøkte skolen. I tillegg hadde de ansvar for morgenandaktene.
– Bjørnar hadde også kontakt med elevene på fritiden siden han «hang» i miljøet, fortalte Ruben Monsen.
– Det var en utrolig positiv opplevelse å være på Framnes. Ikke bare møtene, men det å kunne være her med alle de flotte folka, sa Bjørnar Byberg.

Hele landet

En undersøkelse avisa Dagen gjorde i forlengelse av Sambåndets sak, viser at tilsvarende møtetall finnes ved flere av de 20 kristne videregående skolene i landet. På flere av dem inngår møteuker som en naturlig del av skoleåret.

– Av rundt 200 elever kommer mellom 100 og 150 på møter og i bibelgrupper. Hvert år opplever vi at elever tar imot Jesus. Det er veldig moro, sa rektor Audun Raen ved Drottningborg videregående skole til Dagen.
Store besøkstall opplever også Kongshaug i Os.

– Skolene gir en enorm mulighet til å nå ungdom med forkynnelse over tre år. Mange blir avklart i sitt kristenliv når de går her, andre blir kristne, sier rektor Oddvar Rotvik.

PS

Ikke bare på skolene skjer det ting fra talerstolen. Like før Sambåndet gikk i trykken, dukket følgende melding opp på ImF-konsulent Johan Halsnes facebook-vegg:

«Då e det godt å vera heime etter ei spesiell og flott møteveke i Vedavågen. Etter nokre samtalar er det bestemt at møta fortsetter frå onsdag 12 mars.»