Som en respons på «10-25 prosjektet» lanserer nå Mediehøgskolen Gimlekollen et nytt og spennende emne om kristent ungdomsarbeid i apologetisk perspektiv (20 stp.) med kursdager 20-22/9 i Oslo. 

  • 4 veker integrert praksis betyr at studentene får «godskrevet» praksisen «der de er», enten det er i lønnet eller frivillig arbeid!
  • Emnet har ikke dagseksamen men tre mindre oppgaver, knyttet til praksis og erfaring, og dermed egentlig knyttet til noe de uansett jobber med.
  • Emnet kan tas over to semester.
  • Emnet inkluderer Uncover, Ut av saltbøssa og Damaris-ressursen www.snakkomtro.no på pensum.

Kursdagene inkluderer en inspirerende Saltshaker-konferanse med Becky Pippert 21-22/9 i Misjonssalen, Oslo.

http://www.facebook.com/events/list#!/events/270865189696141/

Det er selvsagt mulig å bare være med på Saltshaker-konferansen!

Les mer om studie her!