Strategi 2020
ImF-UNG er også i gang med dette arbeidet og målet er at strategi 2020 skal vedtas på Landsmøte i august 2013. Strategiarbeid er viktig med jevne mellomrom for alle sammenhenger. Vi tror også det er viktig i misjonssammenheng.

Så er jo spørsmålet hva skal en strategi inneholde?
Vi tror det er viktig at den sier noe om utviklingstrekkene i arbeidet fram til i dag. Det er også viktig at NÅ-situasjonen blir beskrevet på en realistisk måte, og til sist bør en slik plan inneholde en retning framover.

Styringsverktøy
For at et strategidokument skal bli det styringsverktøyet som man ønsker i årene framover er det viktig at man er ærlig i beskrivelsen av utviklingstrekkene og NÅ-situasjonen. Så er det også viktig at retningen framover er tydelig og konkret. Det er alltid en fare for at slike dokument kan bli et skrivebordsdokument. Vi tar sikte på at vårt ikke blir det.  

Ut med evangeliet
Vårt ønske for strategi arbeidet er at det kan bli et verktøy for å nå lenger ut med evangeliet til barn og unge. Så vil arbeidet fram mot sommeren avgjøre hva som blir innholdet i strategiarbeidet. Og til sist er det i 2020 vi skal sjekke om vi har nådd målene vi satte oss i 2013.

– Kenneth Foss 
Daglig leder ImF-UNG