ImF-UNG ønsker å legge til rette for at så mange som mulig av ledere i lokallag innmeldt i ImF-UNG kan delta på Awana sin DNA-konferanse 22. januar 2022. Dette gjør vi ved å sponse en del av kursbillettene til de som ønsker å delta fysisk eller digitalt. 

  • Lag som allerede er medlemmer av Awana: Sponses inntil fem personer 
  • Lag som ikke er medlem i Awana: Sponses inntil ti personer 

Meld dere på konferansen og legg ut for billettene selv. Søk om støtte i ettertid, innen 10. februar 2022. Klikk her for å se program og info om påmelding: https://www.awana.no/2021/09/21/dna-konferanse-2022/

Slik søker du om støtte:

Send e-post til post@imf-ung.no med følgende informasjon: 

  • Navn på lag/forsamling
  • Navn, adresse, postnummer og telefonnummer til den som skal ha støtten (kan både være kontaktperson for lag/forsamling eller selve laget/forsamlingen) 
  • Kontonummer midlene skal overføres til 
  • Vedlagt kvittering fra Checkin 
  • Helst et bilde eller lignende fra dagen man har deltatt.  

Velkommen til å søke!