Har du et bra evangeliseringsprosjekt på gang?
Da bør du jo sende inn en søknad om støtte fra ImF  sitt Evangeliseringsfond! 

ImF sitt Evangeliseringsfond skal gi støtte til evangeliseringstiltak i:

A: By- og bydelsmisjon.

B: Evangeliske aksjoner over hele arbeidsfeltet, men spesielt i svake områder.

C: Prosjekt som har den hensikt å virke evangeliserende på lengre sikt.
(Forklaring: Prosjekt som krever mye i starten, men som vi først etter en viss tid vil se fruktene av. Kan gjerne kalle det oppstartshjelp.)

D: Prosjekt med evangeliserende profil.
(Forklaring: Prosjekt som er spisset inn på det å nå nye mennesker med evangeliet med en ny arbeidsmåte)

Støtte skal primært gis til nye evangeliseringstiltak. Prosjektet som mottar støtte, må i løpet av 3 år være selvfinansiert, og må forvente en nedtrapping av den støtten fondet kan gi.

NB: Frist i år for å søkje er 1. MARS.