Lokallag som mottok Frifond-midler i 2021 må innen 30. juni 2022 sende inn rapport på hva midlene er brukt til.

Hovedledere får i mai en e-post om hvordan man skal levere Frifond-rapporten.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med oss i ImF-UNG: post@imf-ung.no

Frifond-midler skal gå til aktivitet i regi av lokallaget. Lokallagene skal selv bestemme hvordan Frifond-støtten skal brukes, så lenge de brukes i tråd med i organisasjonens retningslinjer for støtteordningen.

Ubrukte midler og midler lokallaget ikke har rapportert om, skal kreves tilbake av ImF-UNG. Lokallag kan ikke bli tildelt nye midler, før rapport på bruken av mottatte midler er sendt inn og godkjent, og eventuelle restmidler er tilbakebetalt.

Her finner du ImF-UNG sine retningslinjer for Frifond i sin helhet: https://imf-ung.no/frifond/