Awana satte et visst preg på opplegget for barn og unge på årets bibelcamp.

Av Brit Rønningen – Sambåndet

LYNGDAL: – Nytt på Kidzcampen og som er relatert til Awana, er «Tro på campen», en flyer som vi har delt ut. Men ellers er opplegget som det vi har hatt før, sier Kidzcamp-leder Marius Hjortland.

– Det ble ikke Awana-opplegg som vi hadde tenkt. Vi hadde ikke nok tid til å lage et tilrettelagt opplegg, og vi måtte ha hatt flere ledere og flere rom enn det vi har for å ha smågruppeopplegg på Kidzcampen. Men vi har lagt ekstra vekt på å lære bibelvers utenat på Kidzcampen, og det kommer fra Awana. Og så har vi hatt smågrupper på Ungdomscampen, sier barne- og familieleder i ImF-Ung, Bjarte Vesetvik. 

– Smågrupper er nytt og noe som går i retning av Awana-opplegg. Vi skal forhåpentligvis jobbe mot å bruke Awana på både Kidzcampen og Ungdomscampen fremover.

I smågruppene går vi gjennom bibeltimen og snakker om hva de sitter igjen med, og vi gir en mulighet til å dele og be i lag, sier Karianne Hatlevik, leder for Ungdomscampen.