aygsmmb24-1024x576

Risensom har norgespremiere 18. marser en storslått film som gjenforteller bibelfortellingen om Jesu oppstandelse – sett gjennom en ikke-troende romersk offisers øyne. Offiseren Clavius (Joseph Fiennes) får sammen med sin underordnede Lucius (Tom Felton) oppdraget å finne ut hva som egentlig har skjedd med Jesu kropp for å kunne motbevise ryktene om en oppstått Messias og hindre opprør i Jerusalem.

Uansett hvor du ser filmen:

Benytt deg av ressursene fra Damaris Norge! På http://www.damaris.no/risen/ vil du finne samtaleguide, aktuelle videoer og artikler, ressurser til bruk i undervisning samt henvisning til fordypningsmateriale.