fjernkontroll

Programmene går søndag kl. 13.00
Reprise på torsdagskvelden kl. 23 – 24

Søndag 02. februar ¤  Bibeltime: Per Gunnstein Nes.
Lyngdal Bibelcamp 2013 

Søndag 09. februar ¤ Møte: Marit Stokken og Irene Krokeide Alnes,
Lyngdal Bibelcamp 2013 

Søndag 16. februar ¤ Konsert med SUM. (Seriøse unge menn)
Lyngdal Bibelcamp 2013 

Søndag 23.februar ¤ Sang og dikt  med Annbjørg Sævareid
Lyngdal Bibelcamp 2013 

Søndag 02. mars ¤ Bibeltime med Per Gunnstein Nes
Lyngdal Bibelcamp 2013 

Søndag 09. mars ¤ Møte: Marit Stokken og Irene Krokeide Alnes
Lyngdal Bibelcamp 2013         

Søndag 16. mars ¤ Ute på Bibelcampen – intervjuer og lignende
Lyngdal Bibelcamping   2013 

Søndag 23. mars  ¤ Formiddagsmøte – familiemøte
Lyngdal Bibeklcamping 2013 

Søndag 30. mars ¤ Møte: Marit Stokken og Irene Krokeide Alnes
Lyngdal Bibelcamping 2013 

Søndag 06 april ¤ Møte: Runar Landro
Lyngdal Bibelcamping 

Søndag 13 april ¤ Bibeltime med Aud Karin Kjølvik
Lyngdal Bibelcamping 2013 

Søndag 20 april ¤ Møte: Runar Landro
Lyngdal Bibelcamping