SnakkOmTro er en nettside du bør følge med på!
SnakkOmTro er en nettside du bør følge med på!

 

Enda lettere å snakke om tro

… med nye www.snakkomtro.no.

SnakkOmTro.no gir praktisk hjelp til å formidle kristen tro med relevans og troverdighet. Samtidig får du lære mer om kristen tro i møte med aktuelle spørsmål og innvendinger.

SnakkOmTro er en av de ressursene fra Damaris Norge som vi i ImF-UNG er med å «spleiser» på.

SnakkOmTro er nå lansert i ny drakt!

Den er laget spesielt med tanke på kristent ungdomsarbeid. Stoffet er utformet slik at både frivillige og ansatte, ferske og mer erfarne ledere skal ha nytte og glede av snakkomtro.no.

– Vi er kjempefornøyde med å presentere snakkomtro.no i nytt design. Målet er at det skal være enkelt å finne frem til ressursene, samtidig som sakene vekker nysgjerrighet, sier redaktør for snakkomtro.no, Eivind Bø.

Hjelp til dobbel lytting

Team- og produksjonsleder i Damaris Norge, Margunn Serigstad Dahle, er glad for mulighetene denne åpne nettsiden gir til å både forstå hva Bibelen sier og hva folk flest er opptatt av.

– Den britiske teologen John Stott brukte uttrykket dobbel lytting, sier hun, og utdyper – Det handler om å lytte til Bibelen og så til hva «folk flest» er opptatt av. Da kan vi bygge en bro fra Bibelens verden til vår hverdag, og formidle kristen tro med relevans og troverdighet.

I dag har populærkulturen mye å si for hvordan livssynet dannes hos den enkelte. Filmer, tv-serier, musikk etc. bærer alltid med seg spor av livssyn, enten de er religiøse eller sekulære. Disse preger blant annet menneskesynet og de verdiene som formidles i fortellingene. Spørsmålet er da om vi merker oss dette, og kan gi en respons med utgangspunkt i kristen tro.

Hva kan bekreftes, og hva må utfordres?

Videre gir livssynsmangfoldet mange spørsmål til kristen tro. Hvordan møte disse – og hvordan snakke om tro «med hode og hjerte»?

Både Eivind og Margunn, sammen med resten av teamet i Damaris, håper mange vil klikke seg inn på snakkomtro.no og benytte seg av ressursene.

– Send gjerne tilbakemeldinger, vi ønsker å være til best mulig hjelp for de som har den utrolig viktige oppgaven med å gi evangeliet videre til nye generasjoner, sier Eivind Bø.

 Hva synes du om SnakkOmTro