I den nye strategiplanen til ImF-Ung er det et mål at alle ansatte skal ha en mentor. Nå jobbes det for at målet skal bli realisert. 

Av Brit Rønningen – Sambåndet

Lederkonsulent Otto Dyrkolbotn i ImF-Ung er ansvarlig for lederutvikling og ledertreningsverktøy i ImF-Ung. I den sammenheng holder han på med å sy sammen en brosjyre som skal gi oversikt over hvilke ulike typer verktøy som finnes i organisasjonen med hjelp til veiledning, og hvilke kontaktpersoner som er tilgjengelig. 

− Der er ulike behov for veiledning, og det er ulike typer veiledning. Vi har mange gode verktøy for ledertrening og veiledning, både individuelt og for grupper, sier han til Sambåndet.

Verktøy. Som eksempler på ulike typer veiledning nevner han medvandring, coaching, verktøy for kartlegging av adferd, ledertreningsverktøy for unge, teamscan og ulike verktøy for menighetsplantere og plantingsteam, og forsamlingsledelse.

− Brosjyren skal ikke bare være tilgjengelig for ImF-Ung, men også for ImF. I tillegg skal vi lage film der ledere forteller om betydningen medvandrere har hatt i eget liv. Slike nære og viktige relasjoner ønsker vi å anbefale alle disipler å ha. Dette ønsker vi å spre, og at det blir det normale i organisasjonen, fortsetter Dyrkolbotn. 

Ikke alene. − I forbindelse med strategiplanen har ImF-Ung et mål om at alle ansatte skal ha en mentor. Nå jobber vi med hvordan vi kan legge til rette for det og å få oversikt over hvem som har og hvem som kan være mentor, og hvordan trene opp nye mentorer, sier daglig leder i ImF-Ung, Andreas Evensen.

Han begrunner dette målet på følgende måte: 

− Jeg tror det er et veldig viktig poeng at det ikke er meningen at vi skal være kristne alene, men at vi skal være det i et fellesskap. Jesus brukte mye tid på disiplene og sendte dem ut to og to. I Apostlenes gjerninger leser vi at apostlene ikke reiste alene, men sammen med noen. Det er et forbilde til etterfølgelse. Vi trenger å gå sammen med andre for å bevare det åndelige livet og for å ha noen som kan speile oss og livet vårt. 

Hjelp.Som en profilering av mentorordning fortalte han og ungdomskonsulent i Nordhordland Indremisjon, Vegard Hetlebakke, til ImFs lederkonferanse i fjor at de var hverandres medvandrere. I tillegg har han selv mentor og unge som han følger opp. 

− Unge ledere får gjerne oppgaver som de ikke har mye erfaring med og ikke har så mye forutsetninger for. Da er det er godt å ha noen å gå til, sier Evensen. 

Dyrkolbotn går også til veiledning. 

− Jeg håper at vi som er ledere sentralt i ImF-Ung, selv utsetter oss for veiledning. Jeg har opplevd det som viktig for meg å bli tatt imot og kunne snakke åpent om hele livet, et sted der man alltid blir anerkjent og noen representerer Jesu kjærlighet i de utfordringene vi står i. Det kan lette byrden, oppmuntre og gi støtte til å gå videre og fatte nytt mot. Målet er å hjelpe oss videre, sier han.

Unge. Lærer Anne Nyvoll Furnes på T2-linjen på Bildøy Bibelskole er av dem som ImF-Ung har hatt samarbeid med i arbeidet med å utforme et system for å formidle kontakt mellom de rette personene i et veiledningsnettverk. En del av opplegget på T2 er at hver student skal ha en mentor blant lærerne. 

− Jeg er veldig glad for at ImF-Ung har som mål at alle ansatte skal ha en mentor. Unge mennesker som er i tjeneste, trenger noen som kan gå sammen med dem og bety noe for dem, sier Furnes.

Hun forklarer opplegget de bruker på T2:

− En viktig del av T2 er å reflektere over egen praksis. Derfor samtaler vi med studentene om praksisen deres, og om eventuelle utfordringer de står i. I samtalen snakker vi også om hvordan de har det nå, og om forholdet til Jesus. Gjennom dette ønsker vi å hjelpe dem til å tenke gjennom sin egen situasjon og øve seg på å sette ord på det de erfaringene de gjør i praksis. 

Viktig.Hvorfor er mentoring viktig?

− Jeg tror det er veldig nyttig og lærerikt å reflektere over egen praksis, hvordan man opplever det, og hvordan det går i hverdagen. Det kan være godt å ha en plass hvor man kan få «tømme tanken», så det ikke blir for mye å bære på.

Andreas Evensen peker på noe av det samme. 

− Å ha en mentor har vært veldig viktig for meg, både som menneske, ektemann, far, kristen og leder. Personlig er jeg helt avhengig av det for å kunne ha det godt med Gud og andre. Det er snakk om å ha et sted hvor man kan komme med hele livet. Noen har gått litt lengre og kan vise vei. Det er godt å ha en ventil hvor man kan lufte frustrasjoner og gleder, sier Andreas Evensen.

Ulike typer medvandring

Medvandring– to likeverdige parter går sammen og møte jevnlig for å veilede hverandre. 

Mentoring – veiledning der den ene personen drar nytte av sin kunnskap for å lære og veilede andre som har mindre erfaring.

Coaching– en coach hjelper en til å stille de riktige spørsmålene slik at en selv kan finne veien en skal gå.

«Xpand»– veiledning for å kartlegge personlighet, svakheter og styrker, og er er ledertreningsverktøy.

Teamscan – et kartleggingsverktøy for arbeidsfellesskap i et prosjekt.