Meld på lag!
Alle barne- og ungdomslagene i ImF-UNG og NLM får invitasjon til å være med i konkurransen (for eksempel yngreslag, Ving-lag, søndagsskolegrupper, ungdomslag, YA-lag og Inpuls-lag).

Også en del skoler som på en eller annen måte har tilknytning til våre organisasjoner får invitasjon, men organisasjonstilhørighet er ikke et krav for å være med i konkurransen.

Påmeldig
For påmelding fylles et Påmeldingsskjema ut og sendes til salomo@imf.no innen 1. oktober

De påmeldte lagene konkurrerer mot hverandre i to aldersgrupper:

  • 5.-7. klasse
  • 8.-10. klasse.

Hvert lag skal bestå av tre deltakere.

Konkurransen går over tre innledende runder.

Alle påmeldte lag er med i disse rundene. De tre beste lagene i hver aldersgruppe etter tre runder kommer til finalen (de to beste rundene teller).

Lagene som blir påmeldt, får før hver runde tilsendt bibelteksten de skal lese, samt oppgavene som hører til. Lederen deler da ut bibelteksten til deltakerne, slik at de kan lese godt på den som forberedelse til gjennomføringen av konkurransen.

All informasjon, oppgaver og bibeltekster sendes vanligvis ut via e-post til de påmeldte lagene. Dersom noen lag ikke har tilgang til e-post, blir oppgavene sendt med brevpost.

Avvikling av hver runde foregår enten lokalt i laget eller ved at flere lag samles til felles avvikling, for eksempel alle lagene i et område eller krets. Oppgavene blir da utdelt til lagene, og de får en viss tid på seg til å svare på hver oppgave. Det står over oppgavene hvor lang tid en har til disposisjon. Etter at oppgavene er rettet, må det sendes melding til Salomo-konsulenten om hvor mange poeng deres lag har fått.

Last ned reglene her!

Premie?

I april samles finalelagene, dvs. tre lag fra hver gruppe, til en finalehelg som hvert år blir avholdt på ulike plasser i landet. Lagene (med en leder per lag) får turen, inkludert én overnatting gratis.

Det blir også lagt opp til en eller annen form for aktivitet/opplevelse i løpet av finalehelga (finalehelga = lørdag til søndag).

I tillegg får alle som kommer til finalen et gavekort.

Pris?
Deltageravgiften er kr. 300,- pr. påmeldte lag.
Dere vil få tilsendt en faktura etter at dere har meldt dere på.
Beløpet går til ImF-UNG.

Spørsmål?
Er det noe dere lurer på, er det bare å ta kontakt – send e-post til salomo@imf.no.

Her kan du laste ned årsplanen for 2013-2014 og informasjonsbrevet som er sendt ut til lagene våre.

 

2 kommentarer.