Runar Landro – Pastor på Fredheim
http://fredheimarena.no/forsamling/

Runar deler noen tanker om hva det vil si å bli lagt til menigheten.

Som det står om i Apgj 2.41 » De som tok imot hans budskap, ble døpt, og den dagen ble rundt tre tusen lagt til menigheten.»

To gode grunner til at du som tror på Jesus bør være en del av et kristent fellesskap: Du trenger fellesskapet og fellesskapet trenger deg!

Hør hva du kan få utav det å være i en forsamling, og hør hva du kan bidra med.