Tremorkirken
Årsaken er at han fra høsten av øker sitt engasjement som forsamlingsleder i Tremorkirken fra 20 til 100 prosent stilling.

Mister en dyktig rektor
– Dette betyr at vi mister en dyktig rektor og leder ved en av våre viktigste institusjoner. Samtidig anerkjenner vi at Roald Kvam gjennom sitt engasjement inn mot Tremorkirken det siste halvannet år, har opplevd en ny berikelse over sin tjeneste, og respekterer at han nå vil bruke all sin energi inn mot dette.

Sammarbeid
Samtidig ønsker ImF å finne samarbeidsformer videre som gjør at vi kan dra nytte av Kvams erfaring og kompetanse, både inn mot Bibelskolen og ImF generelt,) skriver ImF-ledelsen i en pressemelding.

Kvam har vært i stillingen som rektor siden januar 2010.

Fra: SAMBÅNDET