Preik.tv

  1. Hjem
  2. Preik.tv

Preik.tv er et prosjekt i regi av ImF-UNG. På preik.tv finner du korte videoandakter til gratis bruk! 

Hvem som helst kan laste ned videoandakter fra preik.tv og bruke dem på ungdomsmøter, på skoleandakter, i bibelgrupper og lignende.

Videoandaktene kan fungere som en introduksjon til samtale, eller en kort andakt på ungdomslaget.

Du kan dele, kopiere, distribuere og spre preik.tv i hvilket som helst medium eller format.

Videoene er fritt tilgjengelig via preik.tv og andre aktuelle nettsider som You TubeFacebook og podcasten til ImF-UNG.