I forbindelse med «gjenåpningen av landet» høsten 2021, har landsstyret for ImF-UNG bevilget kr. 50.000 i oppstartstøtte som innmeldte lokallag kan søke om. 

I skrivende stund er det igjen flere smittevernregler i landet vårt, men vi vil like fullt gi lokallag muligheten til å få støtte til å gjennomføre noe kjekt for barn og unge.   

Et lokallag kan søke om inntil kr. 5000 i støtte til en aktivitet eller et arrangement som har til hensikt å samle barn og unge i lokallaget.

Mange lokallag har allerede hatt aktivitet en stund denne høsten, kanskje denne støtten kan være et bidrag til å finne på noe ekstra kjekt. Støtten er også tenkt som en hjelp til lokallag som ikke har fått startet opp i høst pga. pandemien. Det gis ikke støtte til utstyr eller lignende som skal brukes i det kontinuerlige arbeidet, men til det en trenger til den ene aktiviteten eller arrangementet. Dere kan for eksempel bruke støtten til litt ekstra god mat på en samling, leie av utstyr til en kjekk aktivitet på en samling eller lignende. 

Støtten må brukes i tidsrommet desember 2021-april 2022. Søknadsfrist: 31.01.2022. 

For å søke om støtte sender du en e-post til post@imf-ung.no merket «Oppstartstøtte»: 

E-posten må inneholde info om:  

  • Navn på lokallaget  
  • Navn på kontaktperson  
  • Kontonummer  
  • Beløpet dere søker om, og noe spesifisert oppsett av hva en vil bruke pengene på  
  • Beskrivelse av aktiviteten eller arrangementet, inkl. ca. tidspunkt  

Lokallaget må også sende en kort rapport innen 2 uker etter arrangementet eller aktiviteten, om at pengene er brukt, og hva de er brukt på.  

Dersom dere har spørsmål, ta gjerne kontakt med oss.  

Velkommen til å søke!