ImF-UNG er til for å tjene krets og lokallag!

Vi har to hovedoppgaver. Den ene er å yte konkrete tjenester for kretsene, den andre er å utføre fellesoppgaver på vegne av alle.

Dette er noen av de viktige hjelpeområdene der ImF-UNG leverer tjenester:

Eksempler på fellessatsinger:

Fremover er planen å satse enda mer på ledertrening.

Målet: Vi ønsker at barn og unge i Norge skal få møte Jesus og bli bevart hos han!

Strategi- og handlingsplan for ImF-UNG 2013 – 2020.

Mål:

ImF-UNG vil fram mot 2020 snu trenden slik at vi får en økning i antall Barne- og ungdomslag/felleskap. Det konkrete mål er at vi i 2020 skal ha 450 levedyktige lag slik at vi kan nå enda lenger ut med evangeliet.

Bakgrunn:

ImF-UNG har i all sin levetid hatt et hovedfokus på å vinne barn og unge for Kristus, og disippelgjøre dem. Mange viktige verktøy har vært tatt i bruk for å nå dette målet, men det viktigste har vært det lokale lagsarbeidet. Lagsarbeidet har en lang historie. Mange barne- og ungdomslag har hatt sitt utspring fra vekkelsene for en del ti år siden. Det har også vært startet opp mange lag ut fra arbeidet med ving, inpuls, iuf osv på 1980 tallet.

Likevel er det en kjensgjerning at lagsarbeidet har gått nedover. I 1982 var det 622 barne- og ungdomslag i den gang DVI. Ved starten av 2013 var det 356 lag. Når det gjelder enkeltpersoner så er det 7 800 barn og unge som er med i lagene våre ved starten av 2013. I 1981 var det 14 811. Det betyr at vi når mindre ut til barn og unge gjennom lagsarbeidet enn tidligere. Gjennom strategiprosessen har det vært et sterkt fokus på viktigheten av det å starte opp nye felleskap for å nå mennesker med evangeliet. Dette har vært en vekker for ImF-UNG. Dette har ført oss til en erkjennelse av at vi fram mot 2020 må ha en nysatsing på det å starte opp nye levedyktige barne- og ungdomslag/fellesskap. Ikke først og fremst for at ImF-UNG skal bli større, men for at vi skal nå lenger ut med Evangeliet.

ImF-UNG ønsker ikke å legge særlig mange føringer for hva innholdet i et slikt lag/felleskap skal være. Vi tror lokale ledere vet best hva som fungerer på sitt hjemsted. Men vi vil selvfølgelig at alle lag skal ha et sterkt åndelig fokus der hensikten er å nå nye med evangeliet, og disippelgjøre dem.

Vi har lange tradisjoner for at lagene våre drives på bedehusene våre. Og mange av de nye lagene vil være naturlig å drive ut fra bedehuset. Samtidig ønsker ImF-UNG å motivere til at hjemmene i enda større grad brukes til lagsvirksomhet for å nå barn og unge med evangeliet, og å disippelgjøre dem. Vi tror hjemmet er i en særstilling når det gjelder formidling av kristen tro til egne barn men også andre sine barn.

Tiltak:

– ImF-UNG ønsker å knytte til seg en eller flere personer som kan undervise/forkynne om tematikken, og sammen med Daglig Leder ha et hovedansvar for satsingen. Dette må være personer som kan inspirere tilhørerne til å starte opp nytt barne- og ungdomsarbeid. Vi trenger først og fremst et nytt fokus på denne tematikk i sammenhengen vår gjennom undervisning, forkynnelse og informasjon. (2014)

– ImF-UNG ønsker å være mer synlig gjennom undervisning om dette tema på Bildøy Bibelskole, og på de andre skolene våre. (Kontinuerlig)

– ImF-UNG ønsker innen utgangen av 2015 å være innom alle kretsårsmøtene og større forsamlinger med undervisning og forkynnelse av dette tema. (2014-2015)

– Tematikken skal være på dagsorden i alle ImF-UNG arrangement de neste årene. ImF- UNG vil også arbeide for at dette er en tematikk som er synlig i alle ImF arrangement. (Kontinuerlig)

– ImF-UNG ønsker en egen spalte om denne tematikk i Sambåndet der man kan følge utviklingen mot målet på 450 barne- og ungdomslag. (2014)

– Utfordre sterke forsamlinger, større bedehus, større ungdomsmiljø til å starte opp barne- og ungdomsarbeid i andre byer og bygder. Enten alene eller sammen med noen av de som bor der fast. (Kontinuerlig)

– I områder i Norge der ImF ikke har arbeid vil vi sammen med andre organisasjoner forsøke å få i gang nytt arbeid. (Kontinuerlig)

– Utfordre ungdom til å bosette seg på steder der det ikke finnes kristent barne- og ungdomsarbeid. (Kontinuerlig)

– Sette opp startstøtten for nye lag fra 5000 til 8000 kroner. (2014)

-ImF-UNG vil lage til en støtteordning gjennom Frifond til de lagene som ønsker å være med å starte opp barne- og ungdomsarbeid andre steder. (2015)

– Legge ut ressurser på lagsarbeid.no for de som ønsker å starte opp nytt arbeid (Kontinuerlig)

– Få i gang en mentorordning for lederne i barne- og ungdomslagene. (i første omgang erfaringsgrupper) (2014)

– For ledere i barne- og ungdomsarbeidet vårt lokalt ønsker vi å starte opp 3 lederkonferanser pr år. En i Rogaland eller Vest Agder, en i Hordaland og en i Møre og Romsdal. Disse skal være til hjelp og inspirasjon for våre lokale ledere. (2014-2016)

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Fill out this field
Fill out this field
Vennligst skriv inn en gyldig e-postadresse.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.