Landsstyret er ImF-UNG sitt høyeste organ, og velges av landsmøtet som avholdes annethvert år. Landsstyret har ansvar for ledelsen av ImF-UNG innenfor de rammer som landsmøtet har trukket opp og i henhold til § 1 i vedtektene. Daglig leder er sekretær for styret, forbereder saker i samråd med styreleder og iverksetter vedtak.

 Landsstyret 2021-2023:

Astrid-Helene Fagerheim Eknes – Styreleder

Sindre Aarbø – Nestleder

Gunn Siri Risa – Styremedlem

Bolette Maria Nordbotten – Styremedlem

Kristoffer Vassbø – Styremedlem