Indremisjonsforbundet (ImF) er en sammenslutning av i alt ni kretser med nesten 1100 underliggende foreninger og lag. Flere byforsamlinger og fellesforeninger er dessuten direkte innmeldt i organisasjonen. ImF ble stiftet i 1898.

Les mer om ImF sin historie her!

Besøk kretsene på nett her: