Torsdag 29 august ble Landsmøte til ImF- UNG arrangert
Etter Landsmøte blir det litt forandring i Landsstyret.

Styret for de neste to årene blir seende slik ut:
Elling A Arseth (2011-2015) (Region Nord)
Andreas Sørås (2011-2015) (Skolene)
Tone Synnøve H Tellnes (2011-2015) Har permisjon resten av perioden. (Region Midtre)
Randi Helen Sørhus (2013-2017) (Region Sør)
Thor Einar Skregelid (2013-2017) (Region Sør)
1 vara: Silje Hallaråker (2013-2015) (Region Midtre)
2 vara: Thomas Brandt (2013-2015) (Skolene)
3 vara: Silje Elin Minde (2013-2015) (Region Midtre)

1 vara møter fast på styremøte.

I og med at Tone Synnøve H Tellnes har fått innvilget permisjon resten av perioden vil også 2 vara møte fast på styremøtene.