Siden sommeren 2009 har John-Inge Rolfsnes jobbet med prosjektet «Grenseløs Undring».
Ved hjelp av norskspråklige lovsanger og nye melodier har han utviklet et høymessekonsept som blander moderne lovsang med den tradisjonelle høymessen.

Av Bjarte Østebø

– Jeg er veldig glad i det som kalles «moderne» lovsang, og lar meg inspirere av den. Jeg ville ta den moderne lovsangen og la den prøve seg innenfor høymessens rammer. På den måten tror jeg høymessen lar seg utfordre, og den moderne lovsangen likeså, forteller Rolfsnes.

– Det har vært jobbet mye med messen i kirken de siste årene, med revidering av sangboken og liturgien. Jeg tenker at dette er mitt lille bidrag i den prosessen, fra en kant utpå Vestlandet, fortsetter han.

Omfattende arbeid
Arbeidet har tatt lang tid. Låtskrivingsprosessen tok flere måneder, de rette musikerne måtte finnes, og musikken måtte arrangeres og tilpasses besetningen. Programmet måtte sys sammen, og helheten og flyten måtte finnes. Så kom øvingen.

– I tillegg har vi flettet inn bibeltekster, som leses inni mellom sangene og leddene, til musikk. Dette måtte vi også finne, og få til å passe. Det har vært mye jobb. Jeg ble tilsatt i Salem i Trondheim i 2002, akkurat i det den tok steget fra en bedehusforsamling til en Normisjonsforsamling. Like etterpå ble jeg utfordret på å lage et kyrie-rop, som fortsatt brukes i dag. Det var starten på alt.

Stor opplevelse
Onsdag 9. november fant premieren sted, med 200 besøkende. Rolfsnes kaller det «en stor opplevelse».
– 200 mennesker er mye, spesielt på en onsdagskveld. Jeg opplevde at ting fungerte veldig fint, og at stemningen var veldig god. Forsamlingen var blandet, noen kirkevante og andre ikke, men jeg ble overveldet. Noe av tilbakemeldingen gikk på at det var en helhet i alt – og det er jo akkurat det som var tanken bak det. Mange har ikke et forhold til høymessen i det hele tatt, men likte dette. Flere fortalte at de opplevde Ordets kraft gjennom tekstene.
– Musikk og toner er et universelt språk, samtidig som tekstene er inspirert av bibeltekster, noen direkte og andre med mer kunstneriske friheter koblet opp mot versene. Håpet mitt er at denne lovsangsmessen er noe som treffer mennesker og kan være et møtepunkt mellom mennesker og Gud. Jeg håper at besøkende videre har en positiv opplevelse.

Møte mellom mennesker og Gud
Også på de andre fremføringene har tilbakemeldingene vært bra.
– Vi har fått flere tilbakemeldinger på at mennesker har opplevd det godt å være i salen, og hatt sterke opplevelser. Jeg tenker på messen som et møte mellom mennesker og Gud, og når vi får slike tilbakemeldinger så gjør det oss ydmyke, og føler samtidig at det vi gjør kan være nyttig for folk. Vi vært veldig opptatt av å produsere noe av høy kvalitet som bærer preg av å være gjennomarbeidet. Den musikalske opplevelsen skal også være bra.

Rolfsnes håper å få fremføre høymessen mye fremover.
– Vi skal ha en fremføring i Aksdal i februar og i Moster kyrkje 13. april. I tillegg har vi følere ute flere andre steder, men ingenting konkret. Vi ønsker virkelig å reise rundt og presentere det vi holder på med, og er veldig klare for flere forespørsler. Det er bare å ta kontakt!

– –

Saken er skrevet for Sambåndet