Nytt fra styre og stab

ImF-Ung har fått nytt landsstyre, og i staben har det også skjedd noen endringer. 

Av Brit Rønningen – Sambåndet

– ImF-Ung er inne på et godt spor. Det er mye bra som skjer, og det er god driv i barne- og ungdomsarbeidet, sier ny styreleder i landsstyret for ImF-Ung, Asle Steinbru, til Sambåndet.

 Det nye landsstyret i har konstituert seg, og foruten Asle Steinbru består styret av nestleder Sindre Aarbø, styremedlemmene Kari Helen Garheim, Siri Elisabeth Bernssen og Gunn Siri Meland Tjelta og vararepresentantene Kristian Auestad, Kristina Ødegård, Bolette Maria Nordbotten og Linn Hauge. 

Langsiktig 

– Hva er landsstyrets rolle?

– Det er jo å tenke de større tankene, tenke langsiktig, og om hvordan vi kan bruke de ressursene vi har på best mulig måte. Vi har hatt en god satsing på Awana, og vi vil jobbe videre med det og med ledertrening. Jeg tror ImF-Ung har gjort gode grep med satsingen på ledertrening som har vært nødvendig.

– Hva er din rolle som leder for landsstyret? 

– Det er å fungere som en god støttespiller, sier Asle Steinbru. 

Endringer 

Når det gjelder staben i ImF-Ung, sluttet ledertreningskonsulent Otto Dyrkolbotn 1. august. Ungdomskonsulent Karianne Hatlevik Weltzien som har ansvar for Ungdomscampen på Lyngdal Bibelcamp, går ut i permisjon og trenger en vikar. Barne- og ungdomsarbeider Cecilie Skaar i Nordhordland Indremisjon er innleid som Awana-konsulent, mens Nils Jøssang er ansatt i timeengasjement for å jobbe ferdig med Fundament (se egen sak).

– Vi jobber videre med stabssammensetningen, sier daglig leder Andreas Evensen i ImF-Ung.

LANDSSTYRET: Her er det nye landsstyret i ImF-Ung:

Fremme fra venstre: Gunn Siri Tjelta, Kristina Ødegård, Kari Helen Garheim, Bolette Maria Nordbotten (blå genser). Bak fra venstre: Kristian Auestad, Sindre Aarbø, Andreas Evensen, Asle Steinbru, Siri Elisabeth Bernssen. Ikke tilstede: Linn Hauge. FOTO: Kjetil Fyllingen